• [TITLE]
  • [TITLE]

TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI JEDINI OSIGURAVA PROIZVODNJU SIGURNE HRANE I SMANJENU UPORABU PESTICIDA

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (IPP) danas predstavlja standard u poljoprivrednoj proizvodnji koji će morati prihvatiti i naši poljoprivrednici. Ovaj vid proizvodnje osigurava očuvanje okoliša i proizvodnju hrane s manje rezidua pesticida. Osim velike društvene koristi koja se ogleda u zaštiti okoliša, proizvođači koji proizvode u sustavu IPP mogu ostvariti potpore iz agrookolišnih programa što može rezultirati povećanom dobiti u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

Proizvodnja po načelima IPP-a traži visoko motiviranog i educiranog poljoprivrednog proizvođača sposobnog da donose odluke o primjeni mjera zaštite temeljene na znanstvenim spoznajama i u skladu sa specifičnim agroekološkim uvjetima. Sve ovo moguće je ostvariti samo ako postoji uspješna metodologija za prijenos spoznaja do kojih se dolazi znanstveno istraživačkim radom u znanstvenim institucijama na poljoprivredna poduzeća i poljoprivredne proizvođače.

Znanstvenici s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa kolegama s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku provode istraživanja koja imaju za cilj istražiti sve aspekte integrirane proizvodnje šećerne repe i iznaći moguća rješenja koja će implementirati u organiziranu proizvodnju šećerne repe na području Vukovarsko srijemske županije.

CILJ PROJEKTA
  • utvrditi najpovoljnije agrotehničke mjere i razviti strategiju za integriranu zaštitu šećerne repe od štetnih organizama koja osigurava visoke prinose, sprječava prenamnoženje štetnih organizama, smanjuje uporabu pesticide i minimizira štete.
  • razviti lokalno specifične tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju šećerne repe.
  • pokrenuti i uspostaviti sustav edukacije koja se zasniva se na aktivnom sudjelovanju poljoprivrednika kroz škole u polju (FFS) sa svrhom da se omogući prehrambenoj industriji i proizvođačima razvoj i uvođenje lokalno prilagođene strategije integrirane zaštite šećerne repe od štetnih organizama.