O projektu

TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI JEDINI OSIGURAVA PROIZVODNJU SIGURNE HRANE I SMANJENU UPORABU PESTICIDA

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (IPP) danas predstavlja standard u poljoprivrednoj proizvodnji koji će morati prihvatiti i naši poljoprivrednici. Ovaj vid proizvodnje traži veliku razinu znanja poljoprivrednih proizvođača a osigurava očuvanje okoliša i proizvodnju hrane s manje rezidua pesticida. Znanstvenici s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa kolegama s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku provode istraživanja koja imaju za cilj istražiti sve aspekte integrirane proizvodnje šećerne repe, te načela integrirane proizvodnje implementirati u proizvodnju šećerne repe na području Vukovarsko srijemske županije.

Jedino intenziviranje poljoprivredne proizvodnje osigurava prehranu rastuće svjetske populacije. Usporedo s intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje nameće se nužnost očuvanja raspoloživih resursa za buduće generacije. Stoga bi se suvremena poljoprivreda danas trebala provoditi pod motom „Očuvati i uzgajati“. Intenziviranje poljoprivrede mora biti temeljeno na proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju kriterije proizvodnosti, socio-ekonomske i ekološke koristi za poljoprivrednika i cjelokupnu zajednicu. Jedan od takvih proizvodnih sustava je i integrirana poljoprivredna proizvodnja u kojoj integrirana zaštita od štetnih organizama (IZB) predstavlja važan segment.
Kroz pola milijuna eura vrijedan projekt naslova „Jačanje suradnje između znanosti, industrije i poljoprivrednih proizvođača: transfer tehnologije za integriranu zaštitu šećerne repe u cilju povećanja prihoda poljoprivrednih proizvođača i smanjenja upotrebe pesticida“ znanstvenici Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku utvrdit će najpovoljnije agrotehničke mjere i razviti strategiju za integriranu zaštitu šećerne repe od štetnih organizama koja osigurava visoke prinose, sprječava prenamnoženje štetnih organizama, smanjuje uporabu pesticide i minimizira štete. Rezultati istraživanja će kroz škole u polju u kojima sudjeluju terenski stručnjaci, stručnjaci savjetodavne službe i poljoprivredni proizvođači biti implementirani u proizvodnju šećerne repe.
Proračun projekta namijenjen je velikim dijelom nabavci potrebne opreme te terenskim istraživanjima i provođenju škola u polju.
Osim što će rezultirati važnim znanstvenim spoznajama koje će omogućiti proizvodnju šećerne repe i provođenje mjera zaštite od štetnih organizama po načelima IPP, projekt će uvesti škole u polju kao inovativan model edukacije poljoprivrednih proizvođača te ojačati suradnju između znanosti, industrije, malih poljoprivrednih poduzeća i poljoprivrednih proizvođača.

Projekt koordinira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Kontakt osoba: rbazok@agr.hr

NAZIV

„Jačanje suradnje između znanosti, industrije i poljoprivrednih proizvođača: transfer tehnologije za integriranu zaštitu šećerne repe u cilju povećanja prihoda poljoprivrednih proizvođača i smanjenja upotrebe pesticida“

KORISNIK

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

VRIJEDNOST

508.964,88 EUR

ODGOVORNO TIJELO

Ministrastvo znanosti obrazovanja i sporta

PROVODI

Središnja agencija za ugovaranje i financiranje

MJESTO PROVEDBE

Vukovarsko- srijemska županija

SVRHA

Razvijanje uspješne metodologije za prijenos spoznaja do kojih se dolazi znanstveno istraživačkim radom u znanstvenim institucijama na poljoprivredna poduzeća i poljoprivredne proizvođače s ciljem uvođenja integrirane zaštite bilja, smanjenja uporabe pesticida, postizanja EU standarda u proizvodnji hrane i povećanja dobiti poljoprivrednih proizvođača.

CILJEVI

 • Utvrditi najpovoljnije agrotehničke mjere i razviti strategiju za integriranu zaštitu šećerne repe od štetnih organizama koja osigurava visoke prinose, sprječava prenamnoženje štetnih organizama, smanjuje uporabu pesticide i minimizira štete.
 • razviti lokalno specifične tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju šećerne repe.
 • pokrenuti edukaciju u kojoj polaznici aktivno učestvuju a zasniva se na temeljima škole u polju (FFS) sa svrhom da se omogući prehrambenoj industriji i proizvođačima razvoj i uvođenje lokalno prilagođene strategije integrirane zaštite šećerne repe od štetnih organizama.

OČEKIVANI REZULTATI

 • Razvijene prihvatljive agrotehničke mjere i lokalno specifična strategija za zaštitu šećerne repe od štetnih organizama prema načelima integrirane zaštite bilja;
 • Razvijene smjernice za integriranu proizvodnju šećerne repe;
 • Uvedene škole u polju kao inovativan model rada sa savjetodavcima i poljoprivrednicima;
 • Znanstvenici, terenski agronomi i poljoprivredni savjetnici obučeni za transfer znanja po metodologiji škole u polju;
 • Terenski agronomi, poljoprivredni savjetnici i poljoprivredni proizvođači obučeni za integriranu zaštitu šećerne repe
 • Uspostavljena suradnja između znanstvenih institucija, malih poduzeća i poljoprivrednika;
 • Uvedena integrirana zaštita od štetnih organizama u proizvodnju šećerne repe;
 • Prihvaćeni EU standardi u proizvodnji šećerne repe;
 • Smanjena uporaba pesticida;

GLAVNE AKTIVNOSTI

 • nabava opreme;
 • znanstvena istraživanja o integriranoj proizvodnji šećerne repe;
 • radionice s terenskim agronomima o rezultatima istraživanja;
 • radionice s terenskim agronomima o metodologiji podučavanja u školi u polju;
 • provođenje obuke poljoprivrednika po načelima škole u polju
 • dani polja, prezentacijske aktivnosti

KRAJNJI KORISNICI

 • znanstvena zajednica
 • proizvođači šećera
 • terenski agronomi
 • poljoprivredna poduzeća i poljoprivredni proizvođači
 • zakonodavac