Pjegavost lista

SUZBIJANJE PJEGAVOSTI LISTA (Cercospora beticola) U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI ŠECERNE REPE

OPIS PROBLEMA

Pjegavost lista, uzrokovana gljivom Cercospora beticola, najčešća je i gospodarski najznačajnija bolest šećerne repe. Zbog oštećenja ili potpunog odumiranja listova

uslijed zaraze, može doći do: 

·       Gubitaka u prinosu; 

·       Gubitaka u digestiji;

·       Nagomilavanja nepoželjnih spojeva u korijenu;

·       Pogoršanja kakvoće korijena tijekom skladištenja;

·       Otežanog vađenja repe.

MOGUĆA RJEŠENJA

Zaštita od pjegavosti lista u integriranoj proizvodnji šećerne repe trebala bi uključivati sve mjere kojima se smanjuje jačina napada ove bolesti. Najznačajnije agrotehničke mjere u zaštiti od pjegavosti lista su:

·       Izbor relativno otpornih, tolerantnih ili manje osjetljivih kultivara;

·       Plodored od najmanje tri godine.

Uzgoj tolerantnih ili relativno otpornih hibrida šećerne repe te plodored od najmanje tri godine mjere su koje se danas uglavnom provode na velikom dijelu površina pod šećernom repom u Hrvatskoj. Bez obzira na to, suzbijanje pjegavosti primjenom fungicida još uvijek je nezaobilazna mjera koju je potrebno provoditi gotovo svake sezone u svrhu sprječavanja gospodarski značajnih šteta od ove bolesti.

Primjena fungicida prema načelima integrirane zaštite bilja podrazumijeva: 

· Primjenu u razdoblju kada je to potrebno, u svrhu postizanja optimalne učinkovitosti sredstva za zaštitu bilja;

· Primjenu koja će biti ekonomski opravdana, uz najveće moguće smanjenje eventualnih negativnih učinaka sredstva na okoliš, primjenitelja i kulturu.

CILJ

·       Na području istočne Hrvatske provjeriti model na temelju kojeg se određuje optimalan rok za primjenu fungicida;

·       Provjeriti dužinu razdoblja djelovanja fungicida u svrhu procjene mogućeg razmaka između tretiranja

·       Educirati poljoprivredne proizvođače o određivanju rokova primjene fungicida u svrhu suzbijanja pjegavosti lista šećerne repe.

METODE RADA

Na području Tovarnika postavljeni su mikropokusi na tri lokacije gdje će biti ispitana primjene fungicida u različitim rokovima, uključujući i one koje se temelje na prognoznom modelu Wolf-Verreet (2002). Na temelju ocjene zaraze te mjerenja prinosa i digestije, ocijenit će učinci pojedinih modela zaštite.

OČEKIVANI REZULTATI

Određivanje optimalnog roka za primjenu fungicida u svrhu zaštite protiv pjegavosti lista trebalo bi biti jednostavno za proizvođače, pouzdano i primjenjivo. Primjena sredstava za zaštitu bilja na temelju određivanja optimalnih rokova, ekonomske računice i pažljivog izbora pripravaka može značajno unaprijediti zaštitu šećerne repe od bolesti.