Virusne bolesti

VIRUSNE BOLESTI ŠECERNE REPE

OPIS PROBLEMA

Virusne bolesti šećerne repe mogu biti od vrlo velike važnosti te utjecati ne samo na količinsko smanjenje prinosa već mogu negativno djelovati i na njegovu kvalitetu (smanjena digestija, smanjen sadržaj šećera, otežano vađenje). Zbog sporadične pojave koja prije svega ovisi o vremenskim uvjetima, tipu tla, infekcijskom potencijalu proizvođači često ovoj skupini patogena ne pridaju veću važnost. Međutim, u godinama povoljnima za razvoj vektora (lisne uši) i uz visoki infekcijski potencijal u okolnim domaćinskim biljkama (samonikle kultivirane biljke ili korovi) viroze mogu u vrlo kratkom vremenu poprimiti epidemijske razmjere.

Među viruse prisutne u svim uzgojnim područjima šećeren repe ubrajaju se virus nekrotičnog žućenja žila šećerne repe, virus mozaika šećerne repe, virus blagog žućenja šećerne repe, virus žutice šećerne repe te virus zapadne žutice šećerne repe.

MOGUĆA RJEŠENJA

  • sjetva tolerantnih ili rezistentnih kultivara prilagođenih uzgojnom području
  • na zaraženim područjima obavezno korištenje plodoreda
  • izbjegavati zemljišta težeg mehaničkog sastava sa visokom razinom podzemne vode
  • suzbijanje korova, domaćina pojedinih virusa
  • pravovremeno suzbijanje vektora (lisnih uši)

CILJ

Na području Tovarnika, Županje i Virovitice provesti monitoring učestalosti pojave slijedećih virusa šećerne repe: virus nekrotičnog žućenja žila šećerne repe, virus mozaika šećerne repe, virus blagog žućenja šećerne repe, virus žutice šećerne repe te virus zapadne žutice šećerne repe.

METODE RADA 

Na spomenutim lokacijama svakih 15-ak dana tijekom vegetacije bit će obavljen vizualni pregled repišta te će biti prikupljeni uzorci simptomatičnih biljaka i okolnog tla koji će biti provjereni na prisutnost ranije spomenutih viroza korištenjem laboratorijskih metoda (ELISA, RT-PCR) i biotestova.

OČEKIVANI REZULTATI

Utvrdit će se učestalost pojave ekonomski značajnijih viroza šećerene repe na području Tovarnika, Virovitice i Županje  S obzirom na dobivene rezultate proizvođačima će se dati smjernice za kontrolu utvrđenih virusnih bolesti.